Menu
Kỹ sư định giá xây dựng

NHẮN TIN CHO CHÚNG TÔI XEM KHÓA HỌC

Công việc của kỹ sư định giá xây dựng?

Kỹ sư định giá xây dựng thường tính toán chi phí cũng như kế hoạch dự trù cho dự án, quản lý chi phí, xử lí hợp đồng cho các dự án, công trình. Công việc của kỹ sư định giá xây dựng bao gồm như hợp tác làm việc cùng kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu, bên xây dựng, bên cung cấp vật liệu, chủ dự án, chuẩn bị 'Hoá đơn định lượng' liệt kê tất cả các vật liệu cần cho dự án, hay xem xét điều chỉnh cho phù hợp với chi phí và chất lượng.

Chuyên môn của họ thường liên quan đến các công việc như quản lý dự án, rủi ro, kỹ thuật giá trị, quản lý vật tư.

Làm thế nào để trở thành kỹ sư định giá xây dựng?

Để trở thành kỹ sư định giá xây dựng, bạn sẽ cần có bằng cử nhân hoặc cao hơn về hoặc quản lý xây dựng. Ngoài ra, kinh nghiệm thực tiễn cũng như kinh nghiệm chuyên môn cũng rất cần thiết và có thể yêu cầu thêm Giấy phép đăng ký và Giấy phép hành nghề.

Mức lương trung bình**

** Nguồn: Paycale.com

Triển vọng nghề nghiệp

Vị trí khởi đầu
Kỹ sư định giá xây dựng, Giám sát xây dựng, Giám sát thương mại/khu dân cư.
Có kinh nghiệm
Tư vấn khảo sát số lượng, Tư vấn dự án, Tư vấn chi phí xây dựng
KINH NGHIỆM LÂU NĂM
Quản lý xây dựng, Quản lý dự án, Quản lý thương mại

Trắc nghiệm về tính cách

BẮT ĐẦU BÀI KIỂM TRA MIỄN PHÍ VỀ SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
Trả lời 40 câu hỏi
Dựa trên sở thích, tài năng và kỹ năng của bạn
Đề xuất miễn phí các lựa chọn nghề nghiệp bạn có thể khám phá
NHANH TAY

    Bạn có thể học Khảo sát số lượng ở đâu?