Menu

Công việc của Quản lý Tài Chính?

Quản lý Tài Chính là người chuyên quản lý và nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp như: các khoản thu - chi, điều động vốn và sử dụng hiệu quả dòng tiền. Công việc của Quản lý Tài Chính bao như gồm cung cấp thông tin tài chính; tư vấn chiến lược đầu tư, sử dụng vốn hiệu quả và kế hoạch hoá tài chính thu nhập của doanh nghiệp; điều hành và giám sát hệ thống kế toán, phân tích và đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh và nhu cầu tài trợ, điều vốn.

Là Quản lý Tài Chính có thể làm việc trong các công ty công nghiệp và thương mại như ngân hàng, xây dựng, công ty bảo hiểm, công ty về công nghệ thông tin, công nghiệp sản xuất và dịch vụ, hay công ty truyền thông,...

Làm thế nào để trở thành Quản lý Tài Chính?

Để trở thành Quản lý Tài Chính, bạn cần phải có bằng Đại học hoặc Bằng cấp cao hơn thuộc cái lĩnh vực liên quan như: Tài chính, Kế toán, Kinh tế, hay Quản trị Kinh doanh. Ngoài ra, kinh nghiệm ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực cũng có thể là yêu cầu để trở thành Quản lý Tài Chính

Mức lương trung bình**

** Nguồn: Paycale.com

Triển vọng nghề nghiệp

Vị trí khởi đầu
Chuyên viên Tài Chính, Cố vấn Tài Chính, Chuyên viên phân tích rủi ro
Có kinh nghiệm
Giám đốc tài chính, Quản lý danh mục đầu tư, Quản lý Đầu tư và Tài chính
KINH NGHIỆM LÂU NĂM
Giám đốc Tài Chính, Kiểm soát viên Tài Chính, Trưởng phòng Tài Chính

Trắc nghiệm về tính cách

BẮT ĐẦU BÀI KIỂM TRA MIỄN PHÍ VỀ SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
Trả lời 40 câu hỏi
Dựa trên sở thích, tài năng và kỹ năng của bạn
Đề xuất miễn phí các lựa chọn nghề nghiệp bạn có thể khám phá
NHANH TAY

    Bạn có thể học ngành tài chính ở đâu?