Menu

Công việc của Chuyên gia kinh tế?

Nhà kinh tế là người chuyên nghiên cứu và phân tích sự phát triển của một nền kinh tế; vận dụng các kiến thức về sản xuất, phân phối hàng hoá và dịch vụ; ảnh hưởng chi tiêu từ hành vi của khách hàng. Công việc của nhà kinh tế có thể bao gồm nghiên cứu, phân tích, theo dõi ảnh hường của các yếu tố đến nền kinh tế như: thị trường và chương trình lao động của chính phủ, chính sách kinh tế- tiền tệ, chi tiêu, thuế và chính sách kiểm soát ngân sách khác; xây dựng và hình thành chính sách kinh tế của chính phủ

Là một nhà kinh tế học, bạn có thể làm việc trong các ngành liên quan như: tái chính, thị trường lao động, môi trường, thuế, tài nguyên và vận tải.

Làm thế nào để trở thành một Chuyên gia kinh tế?

Để trở thành một nhà kinh tế, bạn cần hoàn thành chương trình đại học về kinh tế, hơn nữa kiến thức và cơ sở vững chắc về Toán học cũng rất quan trọng. Ngoài ra, bạn có thể cần đến văn bằng sau đại học về lĩnh vực này.

Mức lương trung bình**

** Nguồn: Paycale.com

Triển vọng nghề nghiệp

Vị trí khởi đầu
Chuyên gia kinh tế, Phân tích kinh tế, Nhà thống kê
Có kinh nghiệm
Chuyên viên phân tích kinh tế cấp cao, Kinh tế lượng
KINH NGHIỆM LÂU NĂM
Chuyên gia kinh tế trưởng, Giám đốc kinh tế

Trắc nghiệm về tính cách

BẮT ĐẦU BÀI KIỂM TRA MIỄN PHÍ VỀ SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
Trả lời 40 câu hỏi
Dựa trên sở thích, tài năng và kỹ năng của bạn
Đề xuất miễn phí các lựa chọn nghề nghiệp bạn có thể khám phá
NHANH TAY

    Bạn có thể học Kinh tế ở đâu?