AUG Logo dịch vụ sinh viên
Menu

Công việc của Nhà nông học?

Công việc của các nhà nông học thường tập trung vào việc tăng chất lượng và sản lượng thực phẩm được sản xuất để cung cấp thực phẩm cho quốc gia. Nhiệm vụ của nhà nông học bao gồm thu thập và phân tích dữ liệu và mẫu sản phẩm, thức ăn và đất; nghiên cứu các yếu tố khác ảnh hưởng đến sản phẩm; tư vấn cho nông dân về các vấn đề như chăn nuôi và bệnh cây trồng, kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại, cải tạo đất, chăn nuôi và các chương trình cung cấp bữa ăn; hoặc nghiên cứu các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự sản xuất của cây trồng thương mại, tăng trưởng năng suất và chăn nuôi.

Là chuyên gia trong lĩnh vực này, cơ hội làm việc thường không bị giới hạn như giảng dạy hoặc tư vấn kinh doanh nông nghiệp và các lĩnh vực làm việc khác liên quan đến chuyên ngành

Làm thế nào để trở thành một Nhà nông học?

Hầu hết các nhà nông học có bằng Cử nhân khoa học nông nghiệp hoặc ngành học khoa học với chuyên ngành nghiên cứu liên quan đến nông nghiệp. Đôi khi kinh nghiệm thực tiễn có liên quan đến công việc cũng cần thiết.

Mức lương trung bình**

** Nguồn: Paycale.com

Triển vọng nghề nghiệp

Vị trí khởi đầu
Nhà nông học, Nhà khoa học cây trồng
Có kinh nghiệm
Quản lý trạm nghiên cứu, Giám sát dự án
KINH NGHIỆM LÂU NĂM
Quản lý cấp cao của Trạm nghiên cứu, Giám sát dự án cao cấp

Trắc nghiệm về tính cách

BẮT ĐẦU BÀI KIỂM TRA MIỄN PHÍ VỀ SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
Trả lời 40 câu hỏi
Dựa trên sở thích, tài năng và kỹ năng của bạn
Đề xuất miễn phí các lựa chọn nghề nghiệp bạn có thể khám phá
NHANH TAY

    Bạn có thể học Khoa học Nông nghiệp ở đâu?