AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Home
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

Công việc của Nhân viên kế toán?

Công việc của các chuyên gia kế toán là đảm bảo rằng các công ty có thể kiểm soát hiệu quả tài chính và lợi nhuận. Nhiệm vụ của kế toán thường bao gồm xem xét và duy trì thông tin tài chính; chuẩn bị và nộp hồ sơ thuế; đánh giá và tư vấn hoạt động tài chính cũng như lưu giữ hồ sơ và thực hiện các yêu cầu của một doanh nghiệp cần tuân thủ.

Các lĩnh vực chuyên môn có thể bao gồm dịch vụ bảo đảm về tài chính thương mại, tài chính doanh nghiệp, phục hồi doanh nghiệp (hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính), kho bạc doanh nghiệp, kế toán tài chính, kế toán pháp y (thực hành chuyên môn của kế toán trước pháp lý) hoặc kiểm toán nội bộ.

Làm thế nào để trở thành Kế toán viên?

Hầu hết sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán đều có bằng Cử nhân Thương mại nhưng có thể yêu cầu kiểm tra bổ sung để chính thức trở thành kế toán viên. Phần lớn, sinh viên chọn học văn bằng kép về Kế toán và Tài chính.

Mức lương trung bình**

** Nguồn: Paycale.com

Triển vọng nghề nghiệp

Vị trí khởi đầu
Kế toán quản lý sổ sách, Kế toán tổng hợp, Kiểm toán viên, Tư vấn thuế
Có kinh nghiệm
Kế toán, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên tài chính
KINH NGHIỆM LÂU NĂM
Giám đốc tài chính, Kiểm soát viên doanh nghiệp, Giám đốc kiểm toán nội bộ

Trắc nghiệm về tính cách

BẮT ĐẦU BÀI KIỂM TRA MIỄN PHÍ VỀ SỰ NGHIỆP CỦA BẠN
Trả lời 40 câu hỏi
Dựa trên sở thích, tài năng và kỹ năng của bạn
Đề xuất miễn phí các lựa chọn nghề nghiệp bạn có thể khám phá
NHANH TAY

    Bạn có thể học kế toán ở đâu?