AUG Dịch vụ sinh viên
en
Yêu cầu/Đặt câu hỏi Trang chủ
AUG Logo dịch vụ sinh viên
en
Menu

# 1 ở Úc về Tâm lý học

" Tâm lý học là nghiên cứu về tâm trí và hành vi của con người. Nếu làm việc với mọi người và khám phá cách họ suy nghĩ, cảm nhận và cư xử hấp dẫn bạn, thì ngành tâm lý học là một lựa chọn tuyệt vời."

 

Tại Đại học Melbourne, sinh viên theo học một trong các bằng đại học sau đây có thể hoàn thành một trình tự chính được APAC công nhận về tâm lý học:

  • Cử nhân nghệ thuật
  • Cử nhân khoa học
  • Cử nhân Y sinh

Video: Tại sao nên học Tâm lý học trong thế kỷ 21? Liên hệ với Chuyên gia Úc của chúng tôi nhấn vào đây.